Komunikat 31-01-2017

Zarząd PGF „Cefarm” sp. z o.o. z siedzibą w Dywitach, na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia – bezpłatnie do publicznej wiadomości – uzgodniony w dniu 31 stycznia 2017 r. plan połączenia Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (spółka przejmująca) ze spółkami: „Polska Grupa Farmaceutyczna” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, „Polska Grupa Farmaceutyczna” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, „Polska Grupa Farmaceutyczna” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, PGF „Cefarm – Lublin” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Polska Grupa Farmaceutyczna Cefarm – Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, PGF „Cefarm” sp. z o.o. z siedzibą w Dywitach, PGF Cefarm – Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (spółki przejmowane).
Sprawdź plan połączenia spółek Pobierz dokument pdf

Telefony

PGF  Cefarm Sp. z o. o.
ul. Spółdzielcza 25
11-001 Dywity
 
Biuro Zarządu (89) 544 9605, faks (89) 544 9606
Kancelaria  (89) 544 9603
 
Dział Sprzedaży i Promocji
Awizo  (89) 544 9600 do 9602
Dział Sprzedaży  (89) 544 9610 do 9631
Sprzedaż Promocji  (89) 544 9640 i 9641
Koordynatorzy Do Spraw Promocji  (89) 544 9643 i 9644
Promocje faks (89) 544 9645
Kierownik Działu  (89) 544 9649
 
Dział Reklamacji i Magazyny
Reklamacje  (89) 544 9654
Kierownik Bazy Magazynowej  (89) 544 9679
Magazyn  (89) 544 9675
Ekspedycja i Fakturownia  (89) 544 9670
Magazyn DOZ (89) 544 9660
 
Dział Finansowo - Księgowy
Koordynator Do Spraw Rozliczeń Z Aptekami  (89) 544 9656
Windykacja Referenci  (89) 544 9650 i 9651
Kierownik Działu Windykacji  (89) 544 9659

 
Dział Informatyki
Dział Informatyki  (89) 544 9664
 
Dział Logistyki
Kierownik Działu  (89) 544 9689


PGF CEFARM 2009