Komunikat 31-01-2017

Zarząd PGF „Cefarm” sp. z o.o. z siedzibą w Dywitach, na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia – bezpłatnie do publicznej wiadomości – uzgodniony w dniu 31 stycznia 2017 r. plan połączenia Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (spółka przejmująca) ze spółkami: „Polska Grupa Farmaceutyczna” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, „Polska Grupa Farmaceutyczna” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, „Polska Grupa Farmaceutyczna” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, PGF „Cefarm – Lublin” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Polska Grupa Farmaceutyczna Cefarm – Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, PGF „Cefarm” sp. z o.o. z siedzibą w Dywitach, PGF Cefarm – Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (spółki przejmowane).
Sprawdź plan połączenia spółek Pobierz dokument pdf

Koncesja

Koncesja na prowadzenie składu konsygnacyjnego nr GIF-N-N/4111-53/WB/07 z dnia 28.12.2007 r.
 
Zezwolenie na import, eksport i obrót środkami odurzającymi i psychotropowymi
nr GIF-N-N/4430/121/07 .


PGF CEFARM 2009